Huizen van Hoop

Nog te gaan

Woon- en leefgemeenschappen voor oud-cliënten.

Op dit moment zijn er twee huizen van Hoop, namelijk in Dordrecht en in Gorinchem. Zo'n huis biedt een woonlocatie voor bewoners (cliënten) die een verslavingsprobleem en/of psychisch probleem hebben gehad en waar zelfstandig wonen nog niet mogelijk voor is. Samen met enkele kernbewoners vormen ze een woon- en leefgemeenschap waar men steun bij elkaar vindt en elkaar helpt bij het oppakken van het leven en de taken die daarbij horen, bijvoorbeeld koken, booschappen doen of andere klusjes.

12 cliënten
In deze kleinschalige woonvoorziening is plaats voor maximaal 12 cliënten. De voorwaarde om in een huis van Hoop te wonen is dat je niet (meer) verslaafd bent en dat je bereid bent om onder behandeling te staan. Vanaf 16 jaar kun je al in aanmerking komen voor wonen in een huis van Hoop. Er zijn beperkte mogelijkheden voor moeder en kind.

Stabilisatie
Het doel van wonen in een huis van Hoop is stabilisatie, het bieden van structuur en het voorkomen dat iemand terugvalt in problematiek waarvoor de cliënt in behandeling was. Op deze manier wordt er geholpen aan het creëren van een betekenis in iemands leven. Steun dit project!