Wat is De Hoop?

De Hoop helpt mensen die worstelen met verslaving of psychische problemen. Vanuit een Bijbelse missie zien wij om naar kinderen, jongeren en volwassenen. Bij De Hoop geloven we niet in hopeloze gevallen! Voor veel onderdelen van ons werk zijn wij afhankelijk van giften. Daarom hopen wij dat veel mensen in actie willen komen voor De Hoop.

Hieronder lees je een aantal voorbeelden van activiteiten van De Hoop die niet of alleen gedeeltelijk vergoed worden door verzekeraars of de overheid. Dit werk kan alleen doorgaan dankzij onze donateurs. 

- Pastorale zorg zoals pastorale gesprekken, Bijbels voor cliënten, lofprijsavonden, christelijke conferenties en toerusting.
Opvang voor kinderen van cliënten
Inloophuis De Hoop in Dordrecht
- Werkvisie De Hoop
- Stay Clean - verschillende plaatsen in Nederland
- Sta op Zorg in Zeeland

Christelijke visie
Bij alle hulp van De Hoop is het Evangelie het uitgangspunt. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelseopdracht in Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): "Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt."' De Hoop gelooft dat een mens waardevol is in Gods ogen. Voor iedereen is genezing en herstel mogelijk! Om deze missie te volbrengen is jouw gebed, steun en vriendschap van harte welkom!